Jezu, przynoszę Ci dzisiaj bliskie mi osoby. Ciężar ich “paraliżu” jest dla mnie zbyt przytłaczający. Nie daję rady ich dalej dźwigać.

Naucz mnie proszę nie brać odpowiedzialności za problemy innych. Naucz mnie towarzyszyć, wspierać, ale nie przeżywać za kogoś jego życia.

Pragnę dziś oddać Tobie te relacje, które są dla mnie ciężarem i związaniem. Pragnę Cię dziś prosić o uzdrowienie tych osób, mnie i tych relacji.

Ty wiesz najlepiej, czego nam potrzeba!

por. Mk 2, 1-12