Dwie postawy. Każda inna.

W której się dzisiaj odnajduję?

Co jest w moim sercu, że tak patrzę na drugiego człowieka i na siebie.

Wielki post jest dobrą okazją, by stanąć wobec najważniejszych pytań. To czas ważnych weryfikacji tego, co jest dla mnie ważne, co jest w moim sercu i co przekazuję innym.

Jezu, daj mi proszę łaskę stawania w prawdzie i pragnienie oraz mobilizację do nieustannego nawracania.

por. Łk 18, 9-14