Bóg zaprasza, by zaufać Mu bez końca. Oddać zupełnie wszystko. Całego siebie. Być dla drugiego. W człowieku dostrzegać Boga.

Bóg wie, że jeśli rezygnuję z egoizmu i pychy moje serce przepełnia pokój, radość i światło. Całe moje życie jest przepełnione nadzieją i szczęściem.

Bóg wie, że taka moja postawa owocuje pełnią błogosławieństwa. Wie, że właśnie wtedy jestem najbliżej mojego podobieństwa do Niego. Wie, że właśnie wtedy mogę doświadczyć pełni życia w obfitości.

Czy jestem w stanie zrezygnować z wielu rzeczy, by otrzymać wszystko?

por. Iz 58, 9b-14