Najgłębiej w człowieku ukryta jest tęsknota za miłością.

Każdym uderzeniem serca jej pragniemy i jej szukamy.

Zostaliśmy stworzeni z miłości i do miłości, więc w niej zawiera się całe nasze powołanie. Bez niej nie wzrastamy i nie żyjemy pełnią, do której zostaliśmy stworzeni.

Dlatego w każdym sercu, czy świadomie, czy nie, jest tęsknota za Bogiem. Bo On JEST miłością.

por. Ps 27