Bóg przyodziewa ciebie i mnie płaszczem zbawienia! Dar darmo dany i przewyższający wszelkie wyobrażenie miłości. Ofiara Jezusa z samego Siebie odkrywa całą prawdę o potędze Boga i Jego miłości do nas.

To miłość tak trudna do wyobrażenia. To zupełna pokora wejścia w moją grzeszność i oddanie za mnie życia, bym ja mógł być z Bogiem.

Każdego dnia doświadczam swojej słabości. Tak często ranię innych i siebie. Odwracam się od miłości. Siebie stawiam w centrum.

I jakie podejmuję decyzje takie zbieram owoce.

A Bóg jest we mnie rozmiłowany jak młodzieniec w oblubienicy.

por. Iz 61,9-11