Człowiek rzuca w człowieka.

Człowiek rzuca w Boga.

Jak bardzo się pogubiliśmy! Jak bardzo się pogubiłem!

Dlaczego jestem tak ślepy, by niszczyć? Co mnie do tego skłania, by “rzucać” w drugiego złym słowem, złym spojrzeniem, złym czynem.

Co sprawia, że “rzucam” oszczerstwa w Boga? Boga, który za mnie oddał życie Swojego Syna!

Jezu, uchroń mnie przed taką ślepotą! Daj mi żyć w prawdzie!

por. J 10, 31-42