Każdy z nas jest posłany, by dzielić się miłością, doświadczeniem Boga samego.

To właśnie każdego z nas Bóg czyni naczyniem i narzędziem Swojej miłości.

Mogę ją pomnażać lub mogę ją marnować.

Jednak też prawdą jest to, że jeśli sam nie doświadczyłem miłości, trudno mi się nią dzielić z innymi…

I wtedy mogę prosić Boga, by postawił na mojej drodze ludzki, którzy ukażą mi jej piękno, ukażą mi dobrość i miłość Boga.

por. Mk 1, 1-8