Co musi się wydarzyć w moim życiu, bym uwierzył Słowu Boga?

Czy są takie chwile, że poznaję, co powiedział Jezus i jestem ciekawy dlaczego to mówił?

Tak często wierzę w słowa wypowiadane przez ludzi. Żyję nimi. Na nich buduję swoje opinie i życie. Czy jednak te słowa zawsze przynoszą dobro i życie?

Jezu, zawołaj mnie, bym do Ciebie przylgnął bardziej. Daj mi usłyszeć Twój głos. Naucz mnie rozpoznawać Cię w tym mnóstwie słów, które docierają do mnie każdego dnia.

Przymnóż mi wiary…

por. J 2, 13-25