Ty troszczysz się o wszystko! Wiesz, jak bardzo potrzebuję odpocząć, by nabrać sił!

Lecz zachęcasz, bym znalazł także czas na odpoczynek w samotności. Bo jedynie wtedy mam szansę prawdziwie spotkać się z Tobą. Jedynie wtedy mam szansę na tą wyłączną rozmowę Serca z sercem. Stworzyciela ze stworzeniem.

To także okazja na wyciszenie swoich zmysłów: nie mówić, nie słuchać, nie musieć reagować, nie spieszyć się…

Wtedy rzeczywiście można nabrać sił 🙂

por. Mk 6, 30-34