Zapraszamy na kolejne spotkanie modlitewne “zaczerpnij ze Źródła”. Będziemy modlić się o pokój naszych serc, na Ukrainie i całym świecie.

Pragniemy łączyć się duchowo z wszystkimi osobami dotkniętymi wojną, rządzą władzy i posiadania, które rodzą konflikty i wojny, i prosić o nawrócenie dla siejących grozę i podejmujących śmiercionośne decyzje.

Będziemy modlić się za wstawiennictwem bł. Matki Elżbiety Róży Czackiej, która urodziła się na Ukrainie w Białej Cerkwii obok Kijowa, wakacje w dzieciństwie spędzała w Koniuchach i Porycku, a czas I wojny światowej w Żytomierzu. W jej życiu celem się stało służba niewidomym na ciele i duszy, a ponadto wynagrodzenie za duchową ślepotę świata.

Słowo Boże dniu naszego spotkania ukazuje nam grozę spustoszenia wewnętrznie skłóconego królestwa i Jego błogosławieństwa wobec narodu, który Mu ufa. Będziemy w naszej modlitwie prosić, by Pan wypełnił Swoje obietnice i dał doświadczyć całemu światu potęgę Swojej Miłości.

Będziemy również zanosić intencje wszystkich osób zaangażowanych w pomoc Narodowi ukraińskiemu, a także wszystkich uczestniczących w rekolekcjach i dziełach Fundacji.

Możesz przyłączyć się do nas:

  • osobiście uczestnicząc w spotkaniu modlitewnym w Gdańsku, 
  • łącząc się z nami duchowo i podejmując modlitwę w swoim miejscu zamieszkania w tym samym czasie,
  • pisząc do nas swoją konkretną intencję pod postem na Fb dotyczącym tego spotkania TUTAJ
  • zapraszając znajomych i bliskich do wspólnej modlitwy.

Osobom pragnącym włączyć się duchowo do wspólnej modlitwy możemy wcześniej przesłać materiały do rozważań. Osoby zainteresowane tą formą prosimy o przesłanie formularza, który znajduje się poniżej.


W związku z obecną sytuacją pandemii koronawirusa, wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych wytycznych, szczególnie dotyczących zachowania bezpiecznych odległości i noszenia maseczki.

W spotkaniu mogą uczestniczyć osoby nie mające objawów a także stwierdzonego zakażenia covid 19.


Informacje szczegółowe o spotkaniu:

  • Data spotkania:  24 marca 2022 (o godz. 18.00 – Msza święta, ok. godz. 18.45 – modlitwa, zakończenie ok. godz. 20.00) 
  • Miejsce: parafia NMP Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku Zielonym Trójkącie – ul. Marynarki Polskiej 148

Formularz dla osób pragnących otrzymać materiały do modlitwy w łączności duchowej.

This form is disabled.

Wypełniając formularz kontaktowy lub wysyłając maila do Fundacji Radość Ewangelii oświadczam, iż zapoznałem/am się z Polityką Prywatności Fundacji i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Fundacja Radość Ewangelii, moich danych osobowych w celach korespondencyjnych, archiwizacji oraz na potrzeby organizacji wydarzeń, wymaganych na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).