Już w przyszłym tygodniu, 28-30 listopada, w Watykanie, odbędzie się organizowane przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, II Międzynarodowe spotkanie dotyczące refleksji nad Adhortacją Evangelii Gaudium oraz już przebytą drogą.

Z osobami z całego świata będziemy się dzielić doświadczeniem naszych środowisk i krajów. Ufamy, że będzie to bardzo owocny czas spędzony w samym Sercu Kościoła.

Zapisy i informacje dostępne są: tutaj.