3 urodziny naszej Fundacji 🙂

Niby niewiele, a każdy dzień jest wielkim darem! Każdy dzień, to odkrywanie Bożej obecności w naszym życiu, a także zachwyt nad Jego działaniem w serach tych wszystkich, których stawia na naszej drodze.

3 lata to 3 wyjątkowe skarby: 

  • 31 kapłanów posługujących wraz z nami;
  • 1522 uczestników, którzy skorzystali z naszych zaproszeń i pozwolili nam sobie towarzyszyć na drodze odkrywania Bożej Miłości,
  • 74 osoby świeckie posługujących wraz z nami, dzielące się swoim doświadczeniem Boga i Radością Ewangelii.

Każda i każdy z Was jest dla nas wielkim darem 🙂

Pragniemy zaprosić Was do wspólnego dziękczynienia i modlitwy w dniu 9 listopada, podczas Mszy świętej o godz. 16.30, w dzień Święta poświęcenia bazyliki Laterańskiej – matki wszystkich kościołów, w parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Gdańsku Migowie.

Tych, którzy są z innych stron, zachęcamy do łączności duchowej 🙂

Pragniemy:

  • dziękować Bogu za każdą i każdego z Was,
  • za wszystkie dzieła, które możemy tworzyć i w nich uczestniczyć,
  • za cuda, które się dzieją na naszych oczach,
  • za wszystkich, którzy wspierają nas swoją modlitwą, wiedzą i ofiarnością finansową,
  • jak również prosić Go o błogosławieństwo dla nas wszystkich,
  • oraz zawierzać Mu nasze dalsze posługiwanie, byśmy wsłuchani w Jego głos, dzielili się Radością Ewangelii tak jak On chce i gdzie chce 🙂

Ufamy także, że kolejny rok będzie dla nas wszystkich jeszcze większą okazją do odkrywania piękna i bogactwa synodalności Kościoła. 

Pragniemy wraz z Wami włączać się w ten strumień łaski dający Życie, który Bóg wylewa na nas każdego dnia:

“A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni, na południe od ołtarza.

Anioł rzekł do mnie: „Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów, i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu: będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione.

A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują; każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo”. Ez 47

Do zobaczenia 🙂