Dokładnie rok temu, w Święto Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, nasza Fundacja Radość Ewangelii uzyskała status prawny i rozpoczęła swoją działalność 🙂

Ponad dwadzieścia lat wzrastania we wspólnotach i posługi w Kościele zrodziło w nas pragnienie, by jeszcze szerzej móc się dzielić Dobrą Nowiną i Bożym Miłosierdziem.

Bo my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli.” Dz 4, 20

Słowa Papieża Franciszka zawarte w Adhortacji Evangelii Gaudium stały się dla nas misją, aby odpowiedzieć na potrzeby współczesnego świata i przeżywać radość ze spotkania Jezusa oraz głoszenia i życia Ewangelią w życiu codziennym.

Dziś dziękujemy Bogu za wszystkie spotkane osoby i podejmowane dzieła, które w pierwszej kolejności były dla nas okazją do nawracania się i zbliżania się Jeszcze bardziej do Jego miłującego serca.

Najpiękniejszym dziękczynieniem i uwielbieniem Jego miłości są świadectwa niektórych z osób, którym mieliśmy łaskę posługiwać: ŚWIADECTWA Z POSŁUGI FUNDACJI

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych,
aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.
2 Kor 4,7