Sam na sam. Tylko On i ja. Dostrzeżona. Wybrana. Wyjątkowa. Zaproszona.

Tego doświadcza dusza i człowiek, gry otwiera się na Boży głos, na Jego zaproszenie. Bóg każdego człowieka zaprasza do wyjątkowej relacji. Stworzył każdego z miłości i do pełni miłości. A wypełnienie powołania każdego z nas jest możliwe w Nim.

I aby odkryć to powołanie, aby usłyszeć Jego głos i poznać Go, potrzeba udać się na pustynię. Potrzeba oddalić się od zgiełku tego co mnie rozprasza i wsłuchać się w Boga, który mieszka we mnie.

Czy pozwolę się Mu poprowadzić?

por. Oz 2,16b.17b.21-22