Tak często chodzę w ciemności. Tak często przysłaniam Światło swoimi pomysłami na życie, swoimi racjami.

A Ty Jezu jesteś Światłem! Dlaczego tak często o tym zapominam, że odpowiedź jest tak prosta? Że ratunek jest na wyciągnięcie ręki?

Naucz mnie Jezu chodzić “ZA” Tobą! Bo tylko wtedy mogę żyć w Prawdzie. Tylko wtedy mogę prawdziwie żyć!

Naucz mnie odkrywać Ciebie w Słowie, w Sakramentach, w drugim człowieku, w codzienności. Daj mi proszę serce uważne na Twoją obecność.

por. J 8, 12-20