Czy w Twoim życiu jest jakaś ciemność?

Czy doświadczasz, że coś cię więzi, nie pozwala spokojnie spać, przytłacza cię?

A Bóg przychodzi właśnie tam, do twojej “Galilei”, do tego miejsca, gdzie nikt o Nim nie mówi, gdzie nawet się Go nie szuka.

Czy Go dostrzeżesz? Czy Go przyjmiesz? Czy pozwolisz Mu uzdrowić cię?

Decyzja należy tylko do ciebie!

por. Mt 4, 12-17. 23-25