Czy znam takiego Boga?

Niczego mi nie braknie! Czy tego właśnie doświadczam w swoim życiu?

A jeśli nie, to dlaczego?

Czy zatem dla mnie Bóg jest jakiś inny? Czy właśnie mnie, te słowa nie dotyczą?

A może ja nie potrafię przyjąć tego, co On dla mnie ma?

Jezu, naucz mnie widzieć obfitość Twoich darów i je przyjmować.

por. Ps 23