Bóg, który nieustannie stwarza. Tchnie życie podtrzymując świat w istnieniu. Sprawia, że żyję, oddycham, myślę…

Czy w takiego Boga wierzę? Czy pozwalam Mu się prowadzić?

Gdy mam relację z Bogiem, mogę dostrzegać potęgę Jego mocy i stwarzania. On wciąż JEST obecny. On wciąż pragnie mnie wspierać i prowadzić. Gdy pozwalam Mu na to, On może czynić wielkie rzeczy we mnie i wokół mnie.

Życie z Bogiem jest wspaniałą przygodą nieustająco kreatywną i stwórczą. Jedynie ode mnie zależy, czy będą podążać tą drogą…

por. Flp 1, 4-6. 8-11