Modlitwa. Spotkanie z Wszechmocnym.

Nawet Jezus udawał się na samotną modlitwę – spotkanie Sam na Sam z Ojcem.

Bóg Człowiek czerpał ze Źródła. A skąd ja czerpię.

Czasem tak trudno się zmobilizować. Tak trudno wytrwać. Wyciszyć myśli. Skupić na Bogu.

A On czeka. Zawsze. Chce dać mi wszystko. Wszystkiego nauczyć.

Czy będę wytrwały w odkrywaniu Bożej obecności i przyjmowaniu Jego łaski? To zależy tylko ode mnie.

por. Mt 14, 22-36