Początek. Co to słowo oznacza? Nawet trudno nam sobie wyobrazić taki stan rzeczy.

Bóg jest tak wielką tajemnicą, że nie jesteśmy w stanie objąć Go naszym ludzkim umysłem. Tak samo Jego zamysłu stwarzania.

Lecz, by wejść w tę tajemnicę, możemy się do Niego zbliżyć – ufając Mu i nie mając w sobie przymusu posiadania wiedzy o wszystkim.

A Bóg daje mi zdolność wypowiadania słów. Dopuszcza mnie do tej części procesu stwarzania. Jednak czy to, co ja wypowiadam niesie dobro czy zło.

por. J 1, 1-18