Mieć, posiadać, wciąż więcej zarabiać.

To wszystko jest ważne. Jednak potrzeba nam pamiętać, by nie stało się najważniejsze!

Gdy człowiek traci granice w pozyskiwaniu rzeczy materialnych a zapomina o tym co ważniejsze – relacje, bliscy, swoje osobiste wzrastanie wewnętrzne, to traci wszystko.

Nikt z nas nie wie ile będzie żył na tym świecie dlatego potrzeba pamiętać, by nie utracić tego co najważniejsze.

por. Łk 12, 13-21