Bóg daje mi mądrość w obfitości. Jednak mogę zatracić jej możliwości jeśli nic nie zrobię, by ją pomnożyć, by ją wprowadzić w czyn!

Bóg jest hojny, ale owocowanie zależy również od mojego zaangażowania. To powoduje mój rozwój i wzrastanie.

Gdy rozwijam dary złożone we mnie i wkładam wysiłek w dzielenie się nimi, one pomagają mi odkryć tym, kim jestem w zamyśle Stwórcy. Dzięki nim, odkrywam prawdę o sobie i o Nim.

Którą drogę wybiorę – łatwizny czy zaangażowania?

por. Syr 51, 12-20b