Są sytuacje w życiu, których nie rozumiemy.

Powodują naszą złość i bunt. Chcielibyśmy, by było inaczej.

Jednak nie na wszystko mamy wpływ.

Są sytuacje, które są poza naszą kontrolą.

Lecz możemy zawsze przylgnąć do Boga, który daje życie.

Bóg widzi inaczej. Jest Bogiem bliskim. Jest Bogiem życia.

Tylko czy ja życie rozumiem tak, jak On? Czy żyję w ciemności mając złudzenie, że to jest życie, którego On dla mnie chce?

Jezu, daj mi poznać prawdę. Daj mi łaskę wiary, bym przylgnął do Ciebie i potrafił Ci oddać los moich bliskich, ufając, że jesteś blisko ze Swoją miłością.

por. J 11, 1-45