Nadzieja na Życie w świetle! Bez ciemności. Bez cierpienia. Bez braków. Bez grzechu.

Czym jeszcze dla mnie jest ciemność? Ile skojarzeń mam, gdy myślę o ciemności.

A Bóg daje mi obietnicę życia w Świetle. Czy ją przyjmę?

por. Ap 22, 1-7