Jestem dla Boga najważniejszy! Wszystko o mnie wie i chce dla mnie samego dobra. Chce dla mnie pełni szczęścia!

Tylko czy ja chcę to przyjąć? Czy chcę Mu zaufać bez końca? Jak wróbel, o którego się troszczy każdego dnia.

Jestem dla Niego ważniejszy niż wszystkie inne stworzenia.

On pragnie bym przylgnął do Niego jak dziecko. Bym zaufał bez końca. Bym zawierzył Mu każdą swoją sprawę.

On chce mnie prowadzić. Chce mówić do mojego serca. Chce mnie doprowadzić do Ojca, do pełni Miłości.

por. Mt 10, 26-33