Tajemnica życia duchowego. Jak ją odkryć skoro tak bardzo żyjemy w swojej cielesności?

Tak ważne dla mnie jest co czuję, co myślę, co posiadam.

Tak dużo trudniej się zatrzymać nad tym co duchowe. No właśnie – do tego potrzebuję zatrzymania.

A gdy się zatrzymuję moja uważność się wyostrza. Mogę dostrzec to, co nie jest widzialne dla oczu. Mogę doświadczyć czegoś, co nie pochodzi z tego świata.

Wtedy mogę realnie doświadczyć i odkryć także działania Bożych aniołów wokół mnie. Obietnicy danej mi przez Stwórcę.

Jednak – czy się zatrzymam…

por. Wj 23,20-23