Kim jestem w głębi serca mogą zaświadczyć moje decyzje i działania.

Mogę wypowiadać piękne słowa, zapewnienia, przekonania, ale jeśli nie idą za tym moje czyny, to jaką wartość ma to co mówię.

Za sercem podążają czyny. One właśnie ukazują prawdę o moich wartościach, o korzeniach.

Zatem moim świadectwem dużo bardziej okaże się czyn niż słowo. To ważna nauka, by pomyśleć co częściej robię – czy mówię, czy czynię?

por. J 5, 31-47