Jezu, tak często zapominam kierować się miłością. Osądzam, oceniam, szukam sprawiedliwości! Jednak tak bardzo szukam w tym wszystkim siebie…

A Ty dzisiaj pokazujesz mi, że najważniejszy jest drugi człowiek. Że prawo zostało ustanowione, by służyć człowiekowi – i to właśnie on powinien być w centrum.

Naucz mnie proszę zawsze patrzeć z miłością. Otwierać się na to co nowe, co porusza moje serce. Nie pozwól mi wciąż trzymać się moich schematów myślenia i zachowań.

Naucz mnie patrzeć Twoimi oczami. Naucz mnie kochać Twoim sercem.

por. Mk 2, 23-28