Tak szalone porównanie! Praktycznie niemożliwe do spełnienia.

Jak bardzo zatem potrzeba nam wolności od przywiązania do dóbr materialnych, by wybierać to, co najważniejsze.

Jednak nie jest prawdą, że dobra materialne są czymś złym. Jest jednak prawdą, że nie jest łatwo być wolnym od przywiązania do nich. I ich posiadanie utrudnia rozwój dziecięcego zawierzenia Bogu.

Jezu, proszę, ucz mnie każdego dnia ufać Tobie bez granic – we wszystkim!

por. Mt 19, 23-30