Czasem zwyczajnie brakuje słów wobec tego co się dzieje wokół. Ty Jezu wskazujesz mi najlepszą drogę.

Naucz mnie proszę mniej mówić, mniej dyskutować, nie osądzać.

Naucz mnie patrzeć w stronę Boga i zawierzać Mu to, czego nie wiem, czego nie rozumiem.

por. J 17,20-26