Pragnienie chrztu aż do udręki! A jak ja czekam na doświadczenie łaski, która jest mi darmo dana?

Bóg czeka każdego dnia, by obdarowywać mnie pełnią łask w sakramentach. Czy ja z tego korzystam? Czy ja Mu ufam?

Boże, wlej proszę w moje serce tęsknotę, która tak rozpala serce, że szuka Ciebie ponad wszystko!

por. Łk 12, 49-53