Nauka Jezusa nie jest zbieżna z tym, czego uczy nas świat.

Jego słowa mogą czasem być odbierane jako naiwne i mało życiowe.

Jednak On wskazuje na prawdziwe Życie, które daje wolność serca.

Jego wskazania prowadzą do głębokiej wolności i prawdy, której świat nie zna. Jezus patrzy z perspektywy wieczności.

Zatem pytanie jest do mnie – Komu ufam i za czyimi wskazówkami idę?

Czy jest dla mnie tylko ważne tu i teraz, czy także to, kim jestem i dokąd zmierzam.

por. Mt 5, 38-42