Potrzeba obumierać, by przynosić życie.

Tak trudno się na to zgodzić. Tak trudno zrezygnować z siebie.

Jezu, proszę uzdolnij mnie.

por. J 12,24-26