Każda chwila narodu wybranego ma sens. Każda chwila mojego i twojego życia ma sens.

Jednak wychowanie jest procesem. I każdy mądry rodzic wie, co mówić swojemu dziecku na konkretnym etapie jego rozwoju. Wie, że w każdym momencie dziecko jest w stanie przyjąć jakąś konkretną formę wskazań, towarzyszenia.

Jednak gdy ta forma i słowa się zmieniają, nie przeczy to faktowi, że te poprzednie miały swój sens i były potrzebne w innym momencie.

Tak samo Jezus nie przeczy temu, w jaki sposób Bóg prowadził Swój lud, ale Swoją osobą wypełnia i wyjaśnia to, co było wcześniej wypowiedziane. Prowadzi nas dalej.

por. Mt 5, 17-19