Być ostatnim. Być pokornym. Te postawy są tak bardzo sprzeczne z tym, co wciąż świat nam proponuje i o co walczy.

A Jezus wyraźnie wskazuje, że to jest droga do zbawienia.

Że właśnie w ten sposób moje serce otwiera się na prawdziwą miłość.

Jezu, uzdolnij mnie proszę do takich postaw.

por. Łk 14, 1. 7-14