Bliskość Boga sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.

To błogosławieństwo możemy także odkrywać dzięki świętym, którzy całkowicie zaufali Bogu i poszli za Nim.

To właśnie oni są dla nas pierwszymi świadkami, że zaufanie Bogu może zupełnie przemienić moje życie i sprawić, że dobro i szczęście będą we mnie, i wokół mnie 🙂

Boże naucz mnie nieustannie podążać za Tobą.

Święty Mikołaju, naucz mnie ufać Bogu bez końca i czynić to, do czego On mnie zaprasza!

por. Iz 29, 17-24